Lånevilkår

Lånekort

Studenter og ansatte ved NMBU bruker student/ansattkort som lånekort. Andre brukere kan få låne lånekort ved å vise frem gyldig legitimasjon. 

Lånetid

Ordinær lånetid er 1-4 uker. Lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste. 

Lånerens plikter

Alt materiale som bringes ut av biblioteket, skal være registrert som lånt. Lånetiden må overholdes. 

Erstatningskrav ved tapt litteratur 

Tap eller skader på materiale medfører erstatningsansvar. Etter 3. gangs purring sendes erstatningskrav på kr. 750,- pr. dokument. Beløpet inkuderer et administrasjonsgebyr på kr. 250,- som må betales selv om dokumentet blir levert.

Innlån

Materiale som ikke finnes ved NMBU, kan skaffes i form av lån eller kopier fra andre bibliotek. Universitetsbiblioteket låner normalt ikke inn for brukere tilknyttet institusjon med egen bibliotektjeneste. For innlån gjelder eierbibliotekets låneregler.

Tjenester for eksterne brukere 

 Eksterne brukere kan bestille kopier fra Universitetsbiblioteket mot betaling. 

Priser
• Fra NMBUs samling: kr. 60,-
• Fra norske bibliotek: kr. 75,-
• Fra utenlandske bibliotek: kr. 150,-

• Større referanseoppgaver, søk i databaser, utarbeidelse av litteraturlister, mer omfattende opplæring og lignende, kan etter avtale utføres mot betaling. Timesats kr. 600,- (ekskl. moms).

BRUDD PÅ LÅNEREGLER KAN MEDFØRE TAP AV LÅNERETT

Published 2. mai 2007 - 11:00 - Updated 29. juni 2022 - 13:44