Låne og bestille

Lån av publikasjoner fra NMBU
Ansatte og studenter må selv søke i bibliotekbasen og finne fram i biblioteket. Utlånstid er 4 uker for bøker, 1 uke for tidsskrifter.
- Se låneregler.
- Min konto - gir deg oversikt over dine lån.

Bestilling av publikasjoner som ikke finnes ved NMBU
Ved treff i Oria på publikasjoner som ikke finnes ved NMBU, sendes bestillingen elektronisk via databasen. For å bestille i Oria må du være pålogget med ditt NMBU brukernavn og passord (Feidepålogging). Etter at du har søkt fram en post, vil du vanligvis få mulighet til å bestille lån eller kopi. Bestillingen blir effektuert av ditt campusbibliotek.
Lån fra nordiske bibliotek er gratis for ansatte og studenter.
Kopier fra nordiske bibliotek er gratis for studenter.
- Se prislisten.
- Min konto - gir deg oversikt over dine bestillinger.

Bestilling av artikler via Web of Science og andre baser
Artikler som du har funnet i Web of Science, som du ikke får opp i fulltekst, kan bestilles direkte via oria.no. Det samme gjelder andre artikkelbaser som NMBU har i abonnement.

Lånekort
Alle studenter ved NMBU blir automatisk registrert som lånere ved Universitetsbiblioteket. Studentkortet fungerer som lånekort. Ansatte har egne ansattkort som også brukes som lånekort. Eksterne lånere kan benytte Nasjonalt lånekort. 
- Les mer om felles lånekort.

Published 27. desember 2007 - 13:00 - Updated 16. august 2019 - 13:25