Erstatningskrav

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


Erstatningskrav

Universitetsbiblioteket sender fra 1. januar 2017 ut erstatningskrav for dokumenter som ikke leveres tilbake. Det vil bli sendt ut purringer før et eventuelt erstatningskrav.

Nærmere informasjon finner du i våre låneregler.
Husk at du selv kan fornye lån på Oria.

Published 13. januar 2017 - 11:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:10