Veiledninger

Skrive oppgave
VIKO - skrive prosjekt- eller semesteroppgave (NTNU).
Søk og skriv - skriving (UiB, UiO, NHH, HiB).

Henvisninger og litteraturlister
Hvordan sitere korrekt og lage en god litteraturliste (Harvard-NMBU).
Endnote (NMBU).
Referansestiler (NMBU).

Språkråd
Råd om språk - Å skrive er å omgås andre (Språkrådet).
Skriveregler og grammatikk (Språkrådet).

Litteratursøking / Informasjonsinnhenting - hvordan du finner og velger ut litteratur til oppgaven din 
VIKO - finne kilder (NTNU).
Søk & skriv - søking (UiB, UiO, NHH, HiB).

Stipendiater
PhD on track

Published 27. desember 2007 - 12:00 - Updated 15. desember 2021 - 13:25