Referanseverktøy - kursbeskrivelse

EndNote er et program som gir deg mulighet til å lagre litteraturreferanser i en personlig database. Det gjør det enkelt å sette inn siteringer i et dokument, og samtidig produsere litteraturlister. Programmet er et hjelpemiddel for stipendiater og studenter som skriver avhandlinger og oppgaver,og for forskere som publiserer i tidsskrifter.

Kurs i EndNote
Nivå: nybegynnere
Deltagere: ansatte og studenter 
Plattform: Windows og Mac
Tidspunkt og påmelding: se kurskalenderen.
 
Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk EndNote-stil som kan benyttes i masteroppgaver.
Mer informasjon om referansestiler.
Mer informasjon om EndNote.

 

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 15. desember 2021 - 13:31