Litteratursøking - kursbeskrivelse

Program
Generell søketeori med eksempler på søk og bestilling i bibliotekbasen Oria, tverrfaglige baser som f.eks. Web of Science og eventuelt fagspesifikke databaser. Vi viser deg hvordan du kan gjøre et emnesøk og hvordan du finner artikler i fulltekst.

Tidspunkt og påmelding
Kontaktpersoner: Bettina Ludwig

Published 27. desember 2007 - 13:00 - Updated 9. september 2022 - 16:20