Kurstilbud


Tilbud til både studenter og ansatte

Kurs i litteratursøking
Tidspunkt og påmelding i kurskalender.

Kurs i referansehåndteringsverktøy - EndNote
Tidspunkt og påmelding i kurskalender.

• Vi arrangerer også kurs i søking og referansehåndtering på engelsk.


Tilbud til studenter

Innføringskurs
Vi gir nye studenter et innføringskurs i bibliotekkatalogen Oria og andre relevante temaer i starten av høstsemesteret.

• Søkekurs integrert i undervisningen
Noen utdanninger har søkekurs som en del av undervisningen. Faglærer vil gi beskjed om dette.

• Skreddersydde kurs
Grupper kan bestille en bibliotekar som kan vise relevante databaser, og hjelpe gruppen i gang med litteratursøking til en oppgave eller et prosjekt.

Kontaktpersoner: Bettina Ludwig.


Tilbud til ansatte

• Nyansatt?
Ta kontakt og avtal tid for opplæring i Oria og fagdatabaser. Du kan eventuelt melde deg på våre ordinære søkekurs som er åpne for alle.

• Elektroniske ressurser
Kjenner du våre ressurser? Bibliotekarene kan vise deg hvordan du finner og bruker e-tidsskrifter, e-bøker og databaser.

• Skreddersydde kurs
Biblioteket kan skreddersy kurs som er tilpasset ditt fag. Ta kontakt med biblioteket hvis du ønsker et opplegg for dine studenter f.eks. før de skal begynne med en oppgave eller et prosjekt.

Kontaktpersoner: Bettina Ludwig.

Published 27. desember 2007 - 13:00 - Updated 15. desember 2021 - 13:26