Kurskalender

Høstens kurskalender blir løpende oppdatert. Kursene holdes enten i 1. etg., datasal T 131 i Tårnbygningen, i 2. etg., S120 på Sørhellinga, eller på universitetsbiblioteket på Adamstuen.

Kurskalender

Det er ingen flere planlagte kurs for høstsemesteret 2019.

Det er fortsatt mulighet å bestille ønskede kurs for grupper på fem eller fler.

 

Skreddersydde kurs
Vi kan tilby skreddersydde kurs for en gruppe (5-25 personer).
Ulike temaer som kan settes sammen til et kurs:
• ORIA (biblioteksbase).
• Web of Science (tidsskriftartikler fra ulike fag).
• Fagrelevante litteraturbaser (f.eks. AGRIS, CAB, BA).
• Artikler i fulltekst (ScienceDirect m.fl.).
• Referansehåndteringsverktøy (EndNote, Zotero).
• Engelskspråkelig kurs i litteratursøking og referansehåndtering.
Kontaktpersoner:
Ann Sogge eller Bettina Ludwig.Published 28. desember 2008 - 16:00 - Updated 19. november 2019 - 12:51