Innføringskurs for nye studenter

Praktisk informasjon om følgende:
• Åpningstider
• Nettsiden http://www.nmbu.no/bibliotek
• Bruk av studentkort som lånekort
• Lånetid - bok/tidsskrift 
• Orientering om bibliotekets kurstilbud
• Bestilling av litteratur (bok, tidsskrift, tidsskriftartikkel)
• Finne tidsskriftartikler i fulltekst
• Pensumlitteratur

Søk i Oria
• Søk etter en bok
• Søk etter et tidsskrift
• Søk etter et emne 
• Mine lån / Min konto

Kort orientering om andre aktuelle baser

Søketips
• Utvidet søk (bruk av trunkeringstegn)
• Søk etter en nøyaktige setning eller noen få ord (frasesøk/ordsøk)
• Kombinasjonssøk (boolsk søking - and, or, not)

Kontaktpersoner:
Bettina Ludwig

Published 27. desember 2007 - 12:00 - Updated 9. september 2022 - 16:20