Noragric, Ås

Noragric-biblioteket
Noragric-biblioteket
Foto
Gisle Bjørneby


Bøkene vil være utilgjengelig fram til august. Bøkene vil integreres i den allerede eksisterende samlingen på hovedbiblioteket.

Lurer du på noe? Kontakt hovedbiblioteket!

Noragric-biblioteket omfattet fagområdene internasjonale studier, miljø og utvikling.

Published 9. oktober 2014 - 19:00 - Updated 20. juni 2016 - 14:02