Kontaktbibliotekarer

Navn   Telefon      Kontaktbibliotekar for:
Ellingsen, Liv T.
Hovedbibliotekar
  67231323  Fakultet for samfunnsvitenskap
Langsholt, Hilde Kristin
Spesialbibliotekar
  67231331  Fakultet for samfunnsvitenskap
Grønseth, Sissel
Hovedbibliotekar
  67230405  Fakultet for samfunnsvitenskap
Hårklau, Atle
Hovedbibliotekar
  67230411  Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Munthe, Anne Cathrine
Avdelingsleder
  22964556  Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

 

 

Published 4. november 2014 - 9:59 - Updated 3. April 2017 - 12:31