IHA, Ås

Kontakt

NMBU Universitetsbiblioteket-Campus Ås

Biblioteket for institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Postadresse: Postboks 5003, 1432 Ås
Besøksadresse: Arboretveien 6, u. etasje
Tlf: 67232600 / 67232662
E-post: Marit Irene Westby

Åpningstider:

 Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:45 (15:00)*

* Sommertid 15. mai t.o.m. 14. september
Published 9. oktober 2014 - 18:57 - Updated 25. oktober 2016 - 12:22