Biblioteket på Adamstuen

  • Studenter
    Foto
    NMBU

Biblioteket på Adamstuen tilbyr tjenester til studenter og forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen, og dekker fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene.

Her finner du en oversikt over fagressurser for veterinærmedisin og dyrepleie.

Adamstuen, Oslo

Kontakt:

NMBU Universitetsbiblioteket - Campus Adamstuen
Postadresse: Postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse: Ullevålsveien 72
Tlf: 67230440
E-post: vetbibl@nmbu.no

Biblioteket er for tiden fysisk stengt, men vi tilbyr take-away, og du kan også levere bøker. 

  

Published 17. oktober 2014 - 16:15 - Updated 11. juni 2020 - 12:51