Biblioteket på Adamstuen

  • Studenter
    Foto
    NMBU

Biblioteket på Adamstuen tilbyr tjenester til studenter og forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen, og dekker fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene.

Her finner du en oversikt over fagressurser for veterinærmedisin og dyrepleie.

Adamstuen, Oslo

Kontakt:

NMBU Universitetsbiblioteket - Campus Adamstuen
Postadresse: Postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse: Ullevålsveien 72
Tlf: 67230440
E-post: vetbibl@nmbu.no

Åpningstider

Mandag - Fredag 08.00-16.00

  

Published 17. oktober 2014 - 16:15 - Updated 14. september 2020 - 15:11