Biblioteket på Adamstuen

  • Studenter
    Foto
    NMBU

Biblioteket på Adamstuen tilbyr primært tjenester til studenter og forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen, og dekker fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene.

Her finner du en oversikt over fagressurser for veterinærmedisin og dyrepleie.

Adamstuen, Oslo

Kontakt:

NMBU Universitetsbiblioteket - Campus Adamstuen
Postadresse: Postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo
Besøksadresse: Ullevålsveien 72
Tlf: 67230440
E-post: vetbibl@nmbu.no

Åpningstider:

Mandag - torsdag:0800-1900
Fredag:  0800-1530

 

Published 17. oktober 2014 - 16:15 - Updated 13. september 2019 - 10:02