Veterinærfaglige ressurser

Biblioteket på Adamstuen tilbyr primært tjenester til studenter og forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen, og dekker fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene.

Veterinærfaglige ressurser

Veterinærfaglige ressurser

Veterinærfaglige ressurser

Foto
Marte Irjall

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver m.m. i Oria

 

NMBU Universitetsbibliotekets hovedside finner du fullstending oversikt over bibliotekets tjenester til studenter og forskere.  

Pensumbøker

Vi har de fleste bøkene som er på pensum. Stort sett er det ett eksemplar som er til vanlig utlån og ett eksemplar som kun er til bruk i biblioteket. Disse finner du på en egen hylle i første etasje. Noen pensumbøker finnes også som e-bok.

E-bøker

E-bøker finner du i Oria. Kryss av for e-bøker i menyen til høyre. E-bøkene kan leses online eller lastes ned. Her finner du mer informasjon om e-bøker.

Databaser

Utvalgte databaser for veterinærmedisin. Se også Databaser A-Å.

AGRICOLA (EBSCO) – husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin

AGRIS (OVID) - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin

CAB Abstracts (OVID) - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin

Felleskatalogen for veterinærmedisin - legemidler til dyr

Medline (OVID) - medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin (samme innhold som PubMed, men ser annerledes ut)

PubMed (NLM) -   medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin

Scopus (Elsevier) - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk

Web of Science - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk

Tidsskrifter

Utvalgte tidsskrifter for veterinærmedisin. For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Published 10. desember 2018 - 9:17 - Updated 17. januar 2019 - 9:13