Veterinærfaglige ressurser

Biblioteket på Adamstuen tilbyr tjenester primært til studenter og forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen, og dekker fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene.

Veterinærfaglige ressurser

Veterinærfaglige ressurser

Veterinærfaglige ressurser

Foto
Marte Irjall

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver m.m. i Oria

 

NMBU Universitetsbibliotekets hovedside finner du fullstending oversikt over bibliotekets tjenester til studenter og forskere.  

Pensumbøker

Vi har de fleste bøkene som er på pensum. Stort sett er det ett eksemplar som er til vanlig utlån og ett eksemplar som kun er til bruk i biblioteket. Disse finner du på en egen hylle i første etasje. Noen pensumbøker finnes også som e-bok.

E-bøker

E-bøker finner du i Oria. Kryss av for e-bøker i menyen til høyre. E-bøkene kan leses online eller lastes ned. Her finner du mer informasjon om e-bøker.

Databaser

Utvalgte databaser for veterinærmedisin. Se også Databaser A-Å.

Tidsskrifter

Utvalgte tidsskrifter for veterinærmedisin. For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Published 10. desember 2018 - 9:17 - Updated 13. september 2019 - 10:03