Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Sosial- og helsedirektoratet. Formålet er å lage et digitalt bibliotek for spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til internasjonal forskning i de aktuelle faglige kilder.

Tilgang
Noen av ressursene har nasjonal tilgang (fra alle norske IP-adresser) mens andre er begrenset til deltakerinstitusjonene og deres ansatte/studenter*.
Ansatte og studenter ved NMBU trenger ikke pålogging (tilgang via IP).
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) inngår ikke i avtalen. Her kreves det at man er registrert bruker (helsepersonell).

Ressursene
helsebiblioteket.no er et nettsted som tilbyr en rekke ressurser som for eksempel databaser, elektroniske fagtidsskrifter, oppsummert forskning og oppslagsverk.
Nedenfor finner du en oversikt over databaser og tidsskrifter som NMBU får tilgang til via avtalen. Nasjonale/gratis-ressurser er ikke med i oversikten. Disse er tilgjengelige via helsebiblioteket.no.

 

Databaser (referansebaser)

AMED (OVID)*1985- Tidsskriftartikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering m.m.
British Nursing Index (ProQuest)*Spesialbase for sykepleie og jordmorfag. Artikler i engelskspråklige sykepleietidsskrifter.
CINAHL (Ebsco)*Engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Inneholder mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for
praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.
EMBASE (OVID)*1974- Artikler, bøker og konferanserapporter innen farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin.
EMBASE er et viktig supplement til MEDLINE.
MEDLINE (OVID)*1946- Den største og mest brukte databasen innen medisin. Inneholder tidsskriftartikler innen medisin, veterinærmedisin, helsefag og sykepleie.
Gratis tilgang for alle: PubMed
OVID Nursing*1950- Artikler hentet fra 276 sykepleietidsskrifter indeksert i MEDLINE.
PsycINFO (OVID)*1806- Artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger innen psykologi og psykiatri.
OVID-databaser* - Søk i flere OVID-baser samtidig.
- Søkeveiledninger utarbeidet av OVID og Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus.

Alle databaser fra Helsebiblioteket
- Tidsskriftartiklene kan ha lenke til fulltekst via Ovid Full Text eller oria.no.

Tidsskrifter (fulltekst)

Alle tidsskrifter fra Helsebiblioteket

- NMBU har tilgang til mange flere e-tidsskrifter enn de via Helsebiblioteket.
- Benytt Oria for å finne et bestemt tidsskrift - les mer.

 

 

Published 16. juni 2008 - 15:00 - Updated 12. mars 2020 - 10:33