Google Scholar

Google Scholar inneholder bøker, artikler, rapporter og avhandlinger. Inkluderer også dokumenter fra de åpne arkivene til norske og utenlandske universiteter og forskningsinstitusjoner.  

Google Scholar erstatter ikke vitenskapelige referansedatabaser som f eks ISI Web of Science, men kan være bra sted å starte litteratursøk. 

Søketips - forfattersøk i Advanced søk:
Benytt Author-feltet: Søkeformatet er initialer (uten mellomrom) og etternavn - og hele søkeuttrykket settes i gåseøyne. Du vil ellers søke på etternavn og initialer separat.
• Eks. "s omholt" - gir treff på alle S. Omholt og S.W. Omholt
• Eks. s omholt - kan også gi et slikt treff: P. Omholt, S. Hansen

Søk i Google Scholar


Lignende søketjenester
Google Book Search
Søk i fulltekst, men med begrensede muligheter til å lese teksten.


Hvordan få tilgang til fulltekst?
Selv om søketjenestene ovenfor er gratis, kreves det ofte et abonnement for å lese fulltekst. Universitetsbiblioteket abonnerer på et stort antall elektroniske tidsskrifter som du har gratis adgang til når du er på campus eller bruker VPN hjemmefra. Du kan sjekke om NMBU har tidsskriftet/boken ved å søke i Oria som er bibliotekets katalog, hvor du også kan bestille kopier/lån.

Published 12. august 2014 - 13:47 - Updated 14. september 2022 - 13:15