Taylor & Francis - tidsskrifter

Universitetsbiblioteket kan tilby studenter og ansatte tilgang til tverrfaglige tidsskrifter fra Taylor & Francis.

NMBUs avtale omfatter:

  • ca 1600 tidsskrifter i fulltekst.
  • Tidsskriftartikler f.o.m. 1997.
  • Følgende pakker med elektroniske tidsskrifter:
    - S&T collection (Science & Technical) 425 titler.
    - SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titler.

Tilgang:

Mer informasjon om ressursen.

Published 31. juli 2015 - 10:55 - Updated 21. august 2015 - 11:22