NBs e-bøker

Ansatte og studenter ved norske universitet og høgskoler kan nå få lesetilgang til pliktavleverte bøker digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Vitenskapelig ansatte kan logge seg på direkte med Feide (øverste høyre hjørne på Nasjonalbibliotekets sine sider) og benytte seg av tilbudet direkte.

Pålogging
Foto
Nasjonalbiblioteket

Alle andre brukere må søke om tilgang. Det gjør du på denne måten.

Tilgang gjelder for forsknings- og dokumentasjonsformål.

Pensumlitteratur

Fra og med 22. mars 2023 vil ikke lenger litteratur som er pensum ved landets høgskoler og universitet være tilgjengelige i Nettbiblioteket. Begrensingen gjelder kun for brukere som må søke om tilgang.
Denne litteraturen vil være tilgjengelig for vitenskapelig ansatte ved universitet og høgskoler på samme måte som før.

Published 3. desember 2019 - 10:38 - Updated 24. mars 2023 - 9:25