E-bøker
NBs e-bøker

E-bøker ved Nasjonalbiblioteket

NBs e-bøker

Ansatte og studenter ved norske universitet og høgskoler kan nå få lesetilgang til alle pliktavleverte bøker digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Vitenskapelig ansatte kan logge seg på direkte med Feide (øverste høyre hjørne på Nasjonalbibliotekets sine sider) og benytte seg av tilbudet direkte.

Pålogging
Pålogging
Foto
Nasjonalbiblioteket

Andre ansatte og studenter må først logge seg på med Feide (øverste høyre hjørne på Nasjonalbiblioteket sine sider), og så søke om tilgang ved en bibliotekavdeling på NMBU. Når du skal velge bibliotek, skriv NMBU og velg bibliotekavdeling fra lista. Henvend deg så til den bibliotekavdelingen hvor du har sendt søknaden. De vil aktivere tilgangen for deg. Den varer i 8 timer, og gjelder bare for bruk i biblioteket.

Tilgang gjelder for forsknings- og dokumentasjonsformål.
Les mer om ordningen.

Published 3. desember 2019 - 10:38 - Updated 4. desember 2019 - 15:32