NBs e-bøker

Ansatte og studenter ved norske universitet og høgskoler kan nå få lesetilgang til pliktavleverte bøker digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Vitenskapelig ansatte kan logge seg på direkte med Feide (øverste høyre hjørne på Nasjonalbibliotekets sine sider) og benytte seg av tilbudet direkte.

Pålogging

Foto
Nasjonalbiblioteket

Alle andre brukere må søke om tilgang. Det gjør du på denne måten.

Tilgang gjelder for forsknings- og dokumentasjonsformål.

Published 3. desember 2019 - 10:38 - Updated 7. oktober 2020 - 9:45