Veterinærhøgskolen

Bøker i vinduskarm

Foto
Marte Irjall

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria

Pensumbøker

Biblioteket kjøper inn pensumbøker, ett eksemplar til vanlig utlån, og ett eksemplar til bruk i biblioteket. Noen av titlene på pensum er tilgjengelig som e-bøker. 

Studentoppgaver

I NMBUs arkiv Brage kan du lese Fordypningsoppgaver og Bacheloroppgaver.

E-bøker

Universitetsbiblioteket tilbyr e-bøker innen veterinærmedisin, blant annet BSAVA Manuals. E-bøker kan søkes opp i bibliotekbasen Oria, kryss av for e-bøker i høyremenyen. E-bøkene kan leses online eller lastes ned. Her finner du mer informasjon om e-bøker tilgjengelig for studenter og ansatte ved NMBU. 

Databaser

Utvalgte databaser for veterinærmedisin. Se også Databaser A-Å.

  • AGRICOLA  - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • AGRIS - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • Biological Abstracts - biologi, biomedisin 
  • CAB Abstracts - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • Medline - medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin 
  • PubMed -   medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin
  • Scopus - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk
  • Web of Science - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk

Tidsskrifter

Utvalgte tidsskrifter innen veterinærmedisin. For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Andre ressurser

Published 10. desember 2018 - 9:17 - Updated 25. november 2022 - 12:56