Fagside for Veterinærhøgskolen

Fagside for veterinærmedisin. Databaser og gode kilder innenfor ditt fag.  

Universitetsbibliotekets hovedside finner du fullstendig oversikt over Universitetsbibliotekets tjenester, kurs og arrangementer. 

Veterinærhøgskolen

Veterinærfaglige ressurser

Foto
Marte Irjall

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria

Pensumbøker

Biblioteket kjøper inn pensumbøker, ett eksemplar til vanlig utlån, og ett eksemplar til bruk i biblioteket. Pensumbøkene finner du på egen hylle i første etasje. Noen av titlene på pensum er tilgjengelig som e-bøker. 

Studentoppgaver

I NMBUs arkiv Brage kan du lese Fordypningsoppgaver og Bacheloroppgaver.

E-bøker

Universitetsbiblioteket tilbyr e-bøker innen veterinærmedisin, blant annet BSAVA Manuals. E-bøker kan søkes opp i bibliotekbasen Oria, kryss av for e-bøker i høyremenyen. E-bøkene kan leses online eller lastes ned. Her finner du mer informasjon om e-bøker tilgjengelig for studenter og ansatte ved NMBU. 

Databaser

Utvalgte databaser for veterinærmedisin. Se også Databaser A-Å.

  • AGRICOLA  - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • AGRIS - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • Biological Abstracts - biologi, biomedisin 
  • CAB Abstracts - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • Medline - medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin 
  • PubMed -   medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin
  • Scopus - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk
  • Web of Science - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk

Tidsskrifter

Utvalgte tidsskrifter innen veterinærmedisin. For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Andre ressurser

Published 10. desember 2018 - 9:17 - Updated 13. november 2020 - 10:47