Realfag og teknologi

Aktuelle databaser

Utvalgte databaser for Real- og teknologifag. Se også våre andre databaser

Scopus: tverrfaglig database som har hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

Web of Science: tverrfaglig database med hovedvekt på naturfaglige ressurser. Du finner blant annet Zoological Record under All Databases inne i Web of Science som dekker områder om systematikk, taksonomi, evolusjon, atferd, økologi, parasittologi, fysiologi, dyregeografi.

Eric: referanser til artikler, bøker, doktoravhandlinger innen pedagogikk og psykologi. Over to tredjedeler av innholdet er fulltekst. 

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria

E-bøker

Alle e-bøker vi har tilgjengelig på NMBU kan søkes opp i Oria. For å lese mer om hva vi har tilgang til se siden om E-bøker.

Tidsskrifter

Du kan søke opp alle tidsskriftene våre i Oria. For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Andre ressurser

arXiv (1991-): Åpent fulltekstarkiv for preprints innen fysikk, matematikk, informatikk m.m. Sterk på teoretisk fysikk.

Byggforskserien: Studenter på NMBU kan tegne studentabonnment på SINTEFs Byggforskserie. Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. 

Trenger du hjelp av en bibliotekar?

Bestill en digital avtale

Published 19. mai 2020 - 13:15 - Updated 31. mai 2022 - 10:59