Miljøvitenskap og naturforvaltning

Biblioteket på Sørhellinga

Foto
NMBU

Aktuelle databaser

Utvalgte databaser for naturvitenskap og miljøforvaltning. Se også alle våre andre databaser

A-tekst: et arkiv som inneholder papiravisenes originale utgaver av norske riks-, region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter. 

Biological Abstracts: dekker fagområdet biologi og biomedisin.

Cab abstracts: inneholder over 12,8 millioner bibliografiske referanser, fulltekstartikler og rapporter med hovedvekt på feltet anvendt livsvitenskap.

Scifinder: full tilgang til hele Chemical Abstracts, CAS Registry file og Medline. Foruten bibliografiske referanser inneholder SciFinder informasjon om blant annet reaksjoner med organiske forbindelser.

Scopus: tverrfaglig database som har hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

Web of Science: tverrfaglig database med hovedvekt på naturfaglige ressurser. Du finner blant annet Zoological Record under All Databases inne i Web of Science som dekker områder om systematikk, taksonomi, evolusjon, atferd, økologi, parasittologi, fysiologi, dyregeografi.

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria

Studentoppgaver og fagrapporter fra MINA

Du kan finne masteroppgaver, doktoravhandlinger og fagrapporter i NMBUs åpne arkiv Brage. Du kan i tilegg søke etter MINAs doktoravhandlinger her og også finne en samlet oversikt over fagrapportene.

E-bøker

På NMBU har vi  tilgang til et stort utvalg e-bøker tilgjengelig for studenter og ansatte. For å lese mer om hvilke e-bok samlinger vi har, se siden om E-bøker. Alle e-bøker vi har på NMBU kan søkes opp i Oria. Husk å avgrense under Sorter på bøker og så på e-bøker.

Tidsskrifter

Du kan søke opp alle tidsskriftene våre i Oria. For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Andre ressurser

Trenger du hjelp av en bibliotekar?

Bestill en digital avtale

Published 19. mai 2020 - 13:11 - Updated 14. juni 2022 - 13:02