Fagside for miljøvitenskap og naturforvaltning

På denne siden får du tips om databaser, anbefalt litteratur og gode kilder innenfor ditt fag.

Miljøvitenskap og naturforvaltning

Biblioteket på Sørhellinga

Foto
NMBU

Aktuelle databaser

Utvalgte databaser for naturvitenskap og miljøforvaltning. Se også alle våre andre databaser

A-tekst: et arkiv som inneholder papiravisenes originale utgaver av norske riks-, region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter. 

Biological Abstracts: dekker fagområdet biologi og biomedisin.

Cab abstracts: inneholder over 12,8 millioner bibliografiske referanser, fulltekstartikler og rapporter med hovedvekt på feltet anvendt livsvitenskap.

Scifinder: full tilgang til hele Chemical Abstracts, CAS Registry file og Medline. Foruten bibliografiske referanser inneholder SciFinder informasjon om blant annet reaksjoner med organiske forbindelser.

Scopus: tverrfaglig database som har hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

Web of Science: tverrfaglig database med hovedvekt på naturfaglige ressurser. Du finner blant annet Zoological Record under All Databases inne i Web of Science som dekker områder om systematikk, taksonomi, evolusjon, atferd, økologi, parasittologi, fysiologi, dyregeografi.

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria

Studentoppgaver og fagrapporter fra MINA

Du kan finne masteroppgaver, doktoravhandlinger og fagrapporter i NMBUs åpne arkiv Brage. Du kan i tilegg søke etter MINAs doktoravhandlinger her og også finne en samlet oversikt over fagrapportene.

E-bøker

På NMBU har vi  tilgang til et stort utvalg e-bøker tilgjengelig for studenter og ansatte. For å lese mer om hvilke e-bok samlinger vi har, se siden om E-bøker. Alle e-bøker vi har på NMBU kan søkes opp i Oria. Husk å avgrense under Sorter på bøker og så på e-bøker.

Tidsskrifter

Du kan søke opp alle tidsskriftene våre i Oria. For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Andre ressurser

Trenger du hjelp av en bibliotekar?

Bestill en digital avtale

Published 19. mai 2020 - 13:11 - Updated 13. november 2020 - 13:20