Landskap og samfunn

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, fordypningsoppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria.

Digitaliserte mastergradsoppgaver og doktorgradsavhandlinger m.m. finner du i Brage. Oppgavene fra NMBU er digitale fra 2012.

Aktuelle databaser

Web of Science - artikkelsøk, tverrfaglig database

Scopus - tverrfaglig database som har hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

Statistisk sentralbyrå

Noragric

AJOL - African Journals Online. Verdens største samling av afrikanske vitenskapelige tidsskrifter. Ca 50% av dem er digitale.

CGSpace - forskning innen landbruk. Inneholder rapporter, artikler, presentasjoner, videoer m.m. Utgis av International Livestock Research Institute.

CORE - Open Access Research Papers.

Eldis - fulltekstdokumenter og organisasjoner innenfor miljø- og utviklingsstudier. Dokumenter, organisasjoner og nyheter sortert etter land.

SciELO - digitale vitenskapelige tidsskrifter med artikler på spansk og portugisisk i tillegg til engelsk. Tverrfaglig forskningslitteratur fra de latinamerikanske landene samt Spania, Portugal og Sør-Afrika.

Folkehelse

Helsebiblioteket - nasjonale og gratis ressurser. Databaser, elektroniske fagtidsskrifter, oppsummert forskning og oppslagsverk. Helsebiblioteket er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Sosial- og helsedirektoratet. Formålet er å lage et digitalt bibliotek for spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til internasjonal forskning i de aktuelle faglige kilder. 

Medline - 1946- Den største og mest brukte databasen innen medisin. Inneholder tidsskriftartikler innen medisin, veterinærmedisin, helsefag og sykepleie.
Gratis tilgang for alle: PubMed

Idunn - for søk på fulltekstartikler i tidsskrift utgitt av Universitetsforlaget. Samfunnsfag, humanistiske fag, Helse m. fl.

Institutt for by- og regionplanlegging

Byggforskserien - utgitt av SINTEF

Institutt for eiendom og juss

Idunn- for søk på fulltekstartikler i tidsskrift utgitt av Universitetsforlaget. Jus, samfunnsfag, økonomi m. fl.

Lovdata Pro - Norske og europeiske rettskilder. Studentene må opprette egen brukerkonto. Basen brukes som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen. Lisensavtalen gjelder alle ansatte og studenter ved NMBU. 

Institutt for landskapsarkitektur

Historiske samlinger på NMBU, Brage m. fl.

Trenger du hjelp av en bibliotekar?

Published 12. juni 2020 - 9:22 - Updated 31. mai 2022 - 9:48