Handelshøyskolen

Finn litteratur

Du finner alle bøker, artikler og tidsskrifter vi har tilgjengelig i bibliotekbasen Oria. I tillegg kan du finne masteroppgaver og avhandlinger m.m. i Oria

E-bøker

Alle e-bøker vi har tilgjengelig på NMBU kan søkes opp i Oria. For å lese mer om hva vi har tilgang til se siden om E-bøker.

Tidsskrifter

For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Utvalgte tidsskrifter innen økonomifagene:

Utvalgte tidsskrifter innen filosofi:

Databaser

Se også Databaser A-Å
* = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved NMBU

Tverrfaglige databaser:

  • JSTOR: tverrfaglig digitalt bibliotek for b.l.a. samfunnsfag, humaniora og økonomi.

  • Scopus*: 1970- Referanse- og siteringsdatabase. Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

  • Web of Science*: 1945- Artikkel og siteringsdatabase for ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. 

Fagdatabaser for økonomifagene:

  • EconLit*: 1886- American Economic Association. Verdens fremste kilde til referanser innen økonomisk faglitteratur.

  • RePEcIDEAS: Research Papers in Economics. Bibliografisk database som inkluderer arbeidsrapporter, artikler, bøker og bokkapitler.

  • WDI-online: World Development Indicators Online, World Bank. Inneholder mer enn 800 utviklingsindikatorer fra 1960 fra over 200 land. Omfatter sosiale-, økonomiske-, finansielle-, miljø- og naturressursindikatorer.

  • World Banks documents: Fulltekst-publikasjoner fra Verdensbanken.

Fagdatabaser for filosofi:

  • Idunn*: 2001- ca 50 norske (og nordiske) tidsskrifter i fulltekst (Universitetsforl.)

  • Norart: Norske tidsskriftartikler, inkluderer flere filosofiske tidsskrift.

  • PhilPapers: katalog over filosofisk forskningslitteratur på nett

 Andre ressurser

Trenger du hjelp av en bibliotekar?

 

Published 12. juni 2020 - 9:21 - Updated 9. April 2021 - 12:58