Biovitenskap

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, masteroppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria

Aktuelle databaser

Utvalgte databaser for biovitenskap. Se også Databaser A-Å.

  • AGRICOLA* - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • AGRIS - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • Biological Abstracts* - biologi, biomedisin
  • CAB Abstracts* - husdyrbruk, landbruk, human ernæring, veterinærmedisin
  • Medline* - medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin (samme innhold som PubMed, men ser annerledes ut)
  • PubMed - medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag, veterinærmedisin
  • Scifinder-n* - SciFinder-n gir full tilgang til hele Chemical Abstracts litteraturdatabase, CAS Registry file (kjemiske forbindelser), CAS React (kjemiske reaksjoner) og Medline. Søking på strukturer kan gjøres via et spesielt grafisk søkegrensesnitt.
  • Scopus* - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk
  • Web of Science* - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk

Andre ressurser

Trenger du hjelp av en bibliotekar?

 

Published 19. mai 2020 - 13:31 - Updated 15. juni 2022 - 9:26