Egne samlinger

* = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved NMBU

Oria
Universitetsbibliotekets trykte og digitale samlinger er tilgjengelig i bibliotekbasen Oria. 

Trykte kortkataloger
Eldre litteratur er registrert i bibliotekets kortkataloger.

Særsamlinger*
Tjenesten er under utarbeidelse.
Databasen inneholder en rekke historiske samlinger som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Tordfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.

Brage NMBU
I NMBUs digitale fulltekstarkiv, Brage, finnes vitenskapelige artikler, avhandlinger og studentoppgaver produsert av ansatte og studenter ved NMBU. 

Published 14. oktober 2008 - 17:00 - Updated 16. April 2021 - 12:12