Egne samlinger

* = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved NMBU

Oria
Bibliotekbase for NMBU og andre norske fagbibliotek, gir tilgang til elektroniske og trykte ressurser.

Trykte kortkataloger
Eldre litteratur er registrert i bibliotekets kortkataloger.

Særsamlinger*
Tjenesten er under utarbeidelse.
Databasen inneholder en rekke historiske samlinger som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Tordfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.

Cristin
Inneholder bl.a. dokumenter som forskere ved NMBU har publisert f.o.m. 1997. Velg Forskningsresultater/NVI, og benytt Avansert søk for å kunne velge enhet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Brage NMBU
NMBUs Open Research Archive - vitenskaplige produksjon i fulltekst.

Published 14. oktober 2008 - 17:00 - Updated 21. januar 2020 - 9:36