Databaser etter emne

* = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved NMBU

Her finner du hovedsaklig en oversikt over bibliografiske baser (litteraturhenvisninger) og enkelte fulltekstbaser. En fullstendig liste over fulltekstbaser og oppslagsverk finner du under fagressurser.

De flerfaglige databasene kan brukes innen de fleste av NMBUs fagområder.
Her finner du Web of Science, Scopus, Oria m.fl.

 

 

 

Flerfaglige databaser - Internasjonale

African Journals Online (AJOL)Vitenskapelige tidsskrifter publisert i en rekke afrikanske land. Ca. halparten av innholdet er åpent tilgjengelig (2019).
ISSN PortalTidsskriftforkortelser. Liste over standardiserte forkortelser finnes også i de trykte oppslagsverkene BIOSIS Serial Sources og ISDS List of Serial Title Word Abbreviations. Disse er tilgjengelige ved Universitetsbiblioteket.
OAIsterFulltekst-dokumenter. Internasjonal søketjeneste for institusjonelle arkiver. Fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.
SciELOVitenskapelige tidsskrifter publisert i Latin-Amerika, Sør-Afrika, Spania og Portugal. Åpen tilgang til alle artikler.
Scopus*1970- Referanse- og siteringsdatabase. Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.
Web of Science (ISI)*1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
WorldCatFelleskatalog for flere hundre bibliotek, de fleste amerikanske.

Flerfaglige databaser - Nordiske

ATEKST*Fulltekst-artikler fra norske aviser.
bibliotek.dkSamlinger i danske bibliotek.
BiblioteksøkSamlinger i norske bibliotek.
Brage NMBUNMBUs Open Research Archive. NMBUs vitenarkiv. Inneholder vitenskapelig produksjon, studentoppgaver, avhandlinger og rapporter.  
- Les mer | Innlevering masteroppg. | Søk
CristinSystem for forskningsregistrering. Samlet oversikt over forskningspublikasjoner og forskingsprosjekter. 
HelkaSamlinger i finske bibliotek.
idunn.no*2001- ca 50 norske (og nordiske) tidsskrifter i fulltekst (Universitetsforl.) innen jus, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, økonomi, humanistiske fag og naturvitenskap.
- Alfabetisk tidsskriftliste
LIBRISSamlinger i svenske bibliotek.
Nasjonalbibliotekets baserDatabaser, indeks, bibliografier mm.
NORANorwegian Open Research Arcive. Søketjeneste for alt innhold i fra institusjonelle arkiv. Inneholder blant annet bachelor og masteroppgaver, avhandlinger, rapporter og Open Access-artikler. 
OriaBibliotekbase for NMBU og andre norske fagbibliotek, gir tilgang til elektroniske og trykte ressurser.

Jus

LovdataOversikt over norske og europeiske rettskilder. Norske lover og forskrifter i fulltekst. Se Lovdata Pro for fullstendig versjon.
Lovdata Pro*Inneholder norske og europeiske rettskilder, samt personlig arbeidsverktøy som tekstmarkeringer, henvisninger og kommentarer. Alle studenter på NMBUs juridiske fag skal bruke denne løsningen som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen, og skal opprette brukerkonto ved semesterstart. Alle studenter og ansatte ved NMBU er omfattet av lisensavtalen. Følg linken her for å opprette brukerkonto.
Juridisk Nettviser inneholder flere nettressurser innen jus.

Kjemi

SciFinder-n*SciFinder-n gir full tilgang til hele Chemical Abstracts litteraturdatabase, CAS Registry file (kjemiske forbindelser), CAS React (kjemiske reaksjoner) og Medline. Søking på strukturer kan gjøres via et spesielt grafisk søkegrensesnitt.
Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen kjemi.

Landbruk / Biologi

AGRICOLA*1970- National Agricultural Library (NAL), USA
- Gratis tilgang for alle: AGRICOLA (NAL)
AGRIS1975- Internasjonal / nasjonal landbruksvitenskapelig litteratur, FAO.
Biological Abstracts*1985- Artikler fra ca 6.000 tidsskrifter fra hele verden innen biologi og biomedisin.
CAB*1910- Tidsskriftartikler - Internasjonal landbruksvitenskapelig litteratur.
CristinInneholder også publikasjoner som forskere ved NMBU har publisert f.o.m. 1997.
NMBUs Særsamlinger*Tjenesten er under utarbeidelse.
Historiske samlinger ved NMBU-Ås som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Tordfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.
OriaBibliotekets søkemotor. Inneholder samlinger fra NMBU, Nofima, NIBIO mfl. 
Web of Science (ISI)*1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innenfor landbruksfag.

Helsefag og medisin / Biomedisin

Biological Abstracts*1985- Artikler fra ca 6.000 tidsskrifter fra hele verden innen biologi og biomedisin.
Helsebiblioteket*Helsefaglige databaser og e-tidsskrifter.
Databaser: AMED, EMBASE, MEDLINE, OVID Nursing, PsycINFO, CINAHL mfl.
Medline*1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin (se også PubMed)
PubMed1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin (se også Medline)
SveMed+1977- Nordiske tidsskriftartikler innen medisin og helse.
Web of Science (ISI)*1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen medisin og biomedisin.

Pedagogikk / Utdanning

Eric*1966- Engelskspråklige tidsskriftartikler, bøker m.m. innen pedagogikk og undervisning.
Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen pedagogikk og utdanning.

Samfunnsfag / Økonomi / Utviklingsstudier

EconLit*1886- American Economic Association. Verdens fremste kilde til referanser innen økonomisk faglitteratur.
EldisFulltekstdokumenter og organisasjoner innenfor miljø- og utviklingsstudier. Gateway to Development Information.
Web of Science (ISI)*1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
WDI-onlineWorld Development Indicators Online, World Bank
Inneholder mer enn 800 utviklingsindikatorer fra 1960 fra over 200 land. Omfatter sosiale-, økonomiske-, finansielle-, miljø- og naturressursindikatorer.
World Bank documentsFulltekst-publikasjoner fra World Bank.
Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen samfunnsfag og økonomi.

Statistikk

DBH-basenDatabase for statistikk om høgre utdanning i Norge, NSD
FAOSTATInternasjonal landbruksstatistikk, FAO.
Journal Citation Reports (ISI)*Inneholder statistikk over siteringshyppighet (impact factor) o.l. for sentrale tidsskrifter innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap.
Statistisk sentralbyråNorsk statistikk publisert av SSB.

Teknikk / Ingeniørfag

ByggforskserienStudenter på NMBU kan tegne studentabonnment på SINTEFs Byggforskserie. Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Abonnementet koster kr. 350,- inkl. mva. per år (2019). Opprett studentabonnement
Web of Science (ISI)*1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innenfor ingeniørfag.

 

 

Published 14. oktober 2008 - 15:00 - Updated 7. desember 2022 - 13:00