Databaser A-Å

* = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved NMBU

Her finner du hovedsaklig en oversikt over bibliografiske baser (litteraturhenvisninger) og enkelte fulltekstbaser. En fullstendig liste over fulltekstbaser og oppslagsverk finner du under fagressurser.

A
AGRICOLA (EBSCO)*1970- National Agricultural Library (NAL), USA.
- Gratis tilgang for alle: AGRICOLA (NAL)
AGRIS (OVID)*1975- Internasjonal / nasjonal landbruksvitenskapelig litteratur, FAO.
- Gratis tilgang for alle: AGRIS (FAO)
Article1st (OCLC)*1990- Artikler fra ca 16.000 engelskspråklige tidsskrifter - alle fagområder.
ASABE publications*Fulltekst-publikasjoner fra American Society of Agricultural and Biological Engineers Technical Library.
ATEKST*Fulltekst-artikler fra norske aviser.
B
bibliotek.dkSamlinger i danske bibliotek.
BiblioteksøkSamlinger i norske bibliotek.
Biological Abstracts
(OVID)
*
1985- Artikler fra ca 6.000 tidsskrifter fra hele verden innen biologi og biomedisin.
Brage NMBUNMBUs Open Research Archive - vitenskaplige produksjon i fulltekst.
- Les mer | Innlevering masteroppg. | Søk
Byggtjeneste*Fulltekst - Regelverk og produktinformasjon
C
CAB (OVID)*1910- Tidsskriftartikler - Internasjonal landbruksvitenskapelig litteratur.
CristinForskningspublikasjoner/prosjekter i Norge. Inneholder også publikasjoner som forskere ved NMBU har publisert f.o.m. 1997.
D
DBH-basenDatabase for statistikk om høgre utdanning i Norge, NSD
E
EconLit (EBSCO)*1886- American Economic Association. Verdens fremste kilde til referanser innen økonomisk faglitteratur.
EldisFulltekstdokumenter og organisasjoner innenfor miljø- og utviklingsstudier. Gateway to Development Information.
Inneholder også:
- Norwegian research documents - Eldis
Eric (OCLC)*1966- Engelskspråklige tidsskriftartikler, bøker m.m.innen pedagogikk og undervisning.
F
FAOSTATInternasjonal landbruksstatistikk, FAO.
FirstSearch*Se OCLC FirstSearch
H
HelkaSamlinger i finske bibliotek.
Helsebiblioteket*Helsefaglige databaser og e-tidsskrifter.
Databaser: AMED, EMBASE, MEDLINE, OVID Nursing, PsycINFO, CINAHL mfl.
Fulltekst-tidsskrifter: PsycARTICLES, Lippincott, Proquest, Informa Healthcare mfl.
I
idunn.no*2001- ca 50 norske (og nordiske) tidsskrifter i fulltekst (Universitetsforl.) innen jus, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, økonomi, humanistiske fag og naturvitenskap.
- Alfabetisk tidsskriftliste
ISSN Portal*Tidsskriftforkortelser. Liste over standardiserte forkortelser finnes også i de trykte oppslagsverkene BIOSIS Serial Sources og ISDS List of Serial Title Word Abbreviations. Disse er tilgjengelige ved Universitetsbiblioteket.
J
Journal Citation Reports (ISI)*Inneholder statistikk over siteringshyppighet (impact factor) o.l. for sentrale tidsskrifter innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap.
- Søkeveiledning
K
Kompass*Bedriftsinformasjon om selskaper verden over som deltar i Business to Business handel. Tilgang begrenset til 1 samtidig NMBU-bruker.
L
LIBRISSamlinger i svenske bibliotek.
Lovdata Pro - Bibliotekversjonen*Inneholder norske og europeiske rettskilder. Bibliotekversjonen er laget for sporadiske NMBU-brukere av Lovdata Pro. Jusstudenter ved NMBU skal ha tilgang til Lovdata Pro gjennom et eget studentabonnement som krever registrering med NMBU-epostadresse. Bibliotekversjonen inneholder de samme rettskildene som studentversjonen (fullversjonen), men ingen personlige arbeidsverktøy.
M
Medline (OVID)*Se også PubMed
1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin.
N
Nasjonalbibliotekets baserDatabaser, indeks, bibliografier mm.
NMBUs Særsamlinger*Historiske samlinger ved NMBU-Ås som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Tordfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.
NORAFulltekst-dokumenter. Norwegian Open Research Archives. Nasjonal søketjeneste for fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.
NORART1980- Norske og nordiske tidsskriftartikler.
O
OAIsterFulltekst-dokumenter. Internasjonal søketjeneste for institusjonelle arkiver. Fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.
OCLC FirstSearch*Omfatter flere amerikanske litteraturdatabaser (WorldCat, Article1st, ERIC m.m.)
OriaBibliotekbase for NMBU og andre norske fagbibliotek, gir tilgang til elektroniske og trykte ressurser.
P
PapersFirst (OCLC)*1993- Foredrag holdt på ulike konferanser, kongresser osv. verden over (engelskspråklig).
ProceedingsFirst (OCLC)*1993- Konferansepublikasjoner fra hele verden (engelskspråklig).
PubMed (NLM)Se også Medline
1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin.
S
SciFinder Web*1879- Gir tilgang til Chemical Abstracts, CAS Registry file og Medline. Inneholder bibliografiske referanser og en organisk reaksjonsdatabase.
Scopus (Elsevier)*1970- Referanse- og siteringsdatabase. Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.
Statistisk sentralbyråNorsk statistikk publisert av SSB.
SveMed+1977- Nordiske tidsskriftartikler innen medisin og helse.
SærsamlingsbasenSe NMBUs Særsamlinger
W
WDI-onlineWorld Development Indicators Online, World Bank
Inneholder mer enn 800 utviklingsindikatorer fra 1960 fra over 200 land. Omfatter sosiale-, økonomiske-, finansielle-, miljø- og naturressursindikatorer.
Web of Science (ISI)*1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
World Bank documentsFulltekst-publikasjoner fra World Bank.
WorldCat (OCLC)*Felleskatalog for flere hundre bibliotek, de fleste amerikanske.

 

Published 13. oktober 2008 - 14:00 - Updated 12. september 2018 - 10:57