Databaser A-Å

* = Kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved NMBU

Her finner du hovedsaklig en oversikt over bibliografiske baser (litteraturhenvisninger) og enkelte fulltekstbaser. En fullstendig liste over fulltekstbaser og oppslagsverk finner du under fagressurser.

 

A
African Journals Online (AJOL)Vitenskapelige tidsskrifter publisert i en rekke afrikanske land. Ca. halparten av innholdet er åpent tilgjengelig (2019).
AGRICOLA*1970- National Agricultural Library (NAL), USA.
- Gratis tilgang for alle: AGRICOLA (NAL)
AGRIS1975- Internasjonal / nasjonal landbruksvitenskapelig litteratur, FAO.
ATEKST*Fulltekst-artikler fra norske aviser.
B
bibliotek.dkSamlinger i danske bibliotek.
BiblioteksøkSamlinger i norske bibliotek.
Biological Abstracts*1985- Artikler fra ca 6.000 tidsskrifter fra hele verden innen biologi og biomedisin.
Brage NMBUNMBUs Open Research Archive - vitenskaplige produksjon i fulltekst.
- Les mer | Innlevering masteroppg. | Søk
ByggforskserienStudenter på NMBU kan tegne studentabonnment på SINTEFs Byggforskserie. Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Abonnementet koster kr. 350,- inkl. mva. per år (2019). Opprett studentabonnement
C
CAB*1910- Tidsskriftartikler - Internasjonal landbruksvitenskapelig litteratur.
CINAHL*Engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Inneholder mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for
praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.
CristinForskningspublikasjoner/prosjekter i Norge. Inneholder også publikasjoner som forskere ved NMBU har publisert f.o.m. 1997.
D
DBH-basenDatabase for statistikk om høgre utdanning i Norge, NSD
E
EconLit*1886- American Economic Association. Verdens fremste kilde til referanser innen økonomisk faglitteratur.
EldisFulltekstdokumenter og organisasjoner innenfor miljø- og utviklingsstudier. Gateway to Development Information.
Eric*1966- Engelskspråklige tidsskriftartikler, bøker m.m.innen pedagogikk og undervisning.
F
FAOSTATInternasjonal landbruksstatistikk, FAO.
G
GreenFILEInneholder informasjon som dekker alle aspekter av menneskelig påvirkning på miljøet.
Mer informasjon
H
HelkaSamlinger i finske bibliotek.
Helsebiblioteket*Helsefaglige databaser.
I
idunn.no*2001- ca 50 norske (og nordiske) tidsskrifter i fulltekst (Universitetsforl.) innen jus, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, økonomi, humanistiske fag og naturvitenskap.
- Alfabetisk tidsskriftliste
ISSN PortalTidsskriftforkortelser. Liste over standardiserte forkortelser finnes også i de trykte oppslagsverkene BIOSIS Serial Sources og ISDS List of Serial Title Word Abbreviations. Disse er tilgjengelige ved Universitetsbiblioteket.
J
Journal Citation Reports (ISI)*Inneholder statistikk over siteringshyppighet (impact factor) o.l. for sentrale tidsskrifter innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap.
L
LIBRISSamlinger i svenske bibliotek.
LovdataGratis tilgang til rettskilder.
Lovdata Pro*Inneholder norske og europeiske rettskilder, samt personlig arbeidsverktøy som tekstmarkeringer, henvisninger og kommentarer. Alle studenter på NMBUs juridiske fag skal bruke denne løsningen som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen, og skal opprette brukerkonto ved semesterstart. Alle studenter og ansatte ved NMBU er omfattet av lisensavtalen. Følg linken her for å opprette brukerkonto.
M
Medline (OVID)*
Medline (EBSCO)*
Se også PubMed
1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin.
N
Nasjonalbibliotekets baserDatabaser, indeks, bibliografier mm.
NMBUs Særsamlinger*Tjenesten er under utarbeidelse.
Historiske samlinger ved NMBU-Ås som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Tordfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.
NORAFulltekst-dokumenter. Norwegian Open Research Archives. Nasjonal søketjeneste for fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.
O
OAIsterFulltekst-dokumenter. Internasjonal søketjeneste for institusjonelle arkiver. Fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.
OriaBibliotekbase for NMBU og andre norske fagbibliotek, gir tilgang til elektroniske og trykte ressurser.
P
PubMedSe også Medline
1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin.
S
SciELOVitenskapelige tidsskrifter publisert i Latin-Amerika, Sør-Afrika, Spania og Portugal. Åpen tilgang til alle artikler.
SciFinder-n*SciFinder-n gir full tilgang til hele Chemical Abstracts litteraturdatabase, CAS Registry file (kjemiske forbindelser), CAS React (kjemiske reaksjoner) og Medline. Søking på strukturer kan gjøres via et spesielt grafisk søkegrensesnitt.
Scopus*1970- Referanse- og siteringsdatabase. Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.
Statistisk sentralbyråNorsk statistikk publisert av SSB.
SærsamlingsbasenSe NMBUs Særsamlinger
W
WDI-onlineWorld Development Indicators Online, World Bank
Inneholder mer enn 800 utviklingsindikatorer fra 1960 fra over 200 land. Omfatter sosiale-, økonomiske-, finansielle-, miljø- og naturressursindikatorer.
Web of Science (ISI)*1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
World Bank documentsFulltekst-publikasjoner fra World Bank.
WorldCatFelleskatalog for flere hundre bibliotek, de fleste amerikanske.

 

 

Published 13. oktober 2008 - 14:00 - Updated 3. February 2023 - 12:13