Bolk

Rettighetsklarering

Hvis du skal dele ut bokutdrag eller annet lærestoff til studenter må innholdet rettighetsklareres. Dette er hjemlet i Kopinor-avtalen for universiteter og høgskoler. Undervisere ved NMBU skal bruke Bolk-tjenesten for å rettighetsklarere. Kopieringsavtalen gir adgang til å kopiere 15 % av en bok. Ønsker du å kopiere utdrag som utgjør mer enn 15 %, kan dette klareres i Bolk.

Produksjon av digitale kompendier

Bolk tilbyr også en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold. I Bolk kan du søke etter bokutdrag fra både norske og utenlandske fagbøker. Det finnes omlag seks millioner titler i basen. Faglærer kan søke opp bøker, sette sammen bokutdrag og eventuelt eget materiale, og bestille digitale kompendier til ulike emner. Dersom utdragene ikke er tilgjengelige i Bolk, kan du skanne selv og laste opp pdf-fil til kompendiet. 

Kompendiet leveres ferdig som pdf-fil, komplett med forside og innholdsfortegnelse, og kan distribueres til studentene i Canvas. Filen har ikke kopisperre, og studentene kan fritt bruke det i sine studier.

Kom i gang med Bolk

Universitetsbiblioteket administrerer tjenesten ved NMBU og oppretter brukere. For å bli opprettet som bruker i Bolk kontakt Universitetsbiblioteket på dg-807000-kompbolk@nmbu.no (gjelder kun epost sendt fra @nmbu.no-adresser). Når du er opprettet som bruker kan du logge inn med Feide. 

Veiledning til bruk av Bolk

Bolks egne nettsider finnes det enkle veiledninger og demonstrasjonsvideoer. 

 

Brukerstøtte Bolk ved NMBU 

Published 23. mai 2019 - 14:14 - Updated 19. April 2023 - 10:36