Fagprat: Flåtteksperten er her! Kommer jaktflåtten?

Fagprat: Flåtteksperten er her! Kommer jaktflåtten?

Hendelse avsluttet
Foredrag
Kl.
12:15 - 13:00

Professor ved NMBU, Snorre Stuen kommer og holder et foredrag om hvordan klimaforandringene påvirker utbredelsen av flått og flåttarter i Norge.

Snorre Stuen

Foto
Johan Mihle Laugaland/NRK
Det er registrert rundt 900 flåttarter på verdensbasis. Her i landet regner vi med 10-12 stedegne arter. Imidlertid kommer det millioner av flått til Norge hvert år med trekkfugl, deriblant jaktflåtten Hyalomma marginatum. Hvor mange av disse importerte flåttene som får fotfeste her i landet er ikke kartlagt. Klimaendringer som i særlig grad medfører varme somre kan føre til at nye flåttarter, deriblant H. marginatum, vil kunne etablere seg i norsk fauna.

Fagprat er en arrangementsserie hvor Universitetsbiblioteket ønsker å formidle forskning og annen aktivitet relatert til NMBU på en populærvitenskapelig måte. 

Vi inviterer ulike foredragsholdere både fra NMBU og utenfor institusjonen. Vi håper å kunne sette samfunnsaktuelle temaer på dagsorden. 

Vi serverer kaffe/te og noe å bite i.

Arrangementene er gratis og åpne for alle.

Velkommen! 

Sted
NMBU Universitetsbiblioteket Veterinærbygningen
Adresse
Elizabeth Stephansensvei 15
Campus Ås
Kontaktperson
Published 11. august 2022 - 10:24 - Updated 6. september 2022 - 10:11