Arrangement
Coworking area

Åpning av NMBU Coworking Area

  • samarbeid
    Foto
    nmbu.no

Lesesalen på Sørhellinga biblioteket endres og gir nå bedre muligheter for samlesing og samarbeid. 

Coworking area

Dette er et pilotprosjekt hvor Studenttinget, Læringssenteret, Biblioteket, Innovasjonssenteret, Idédrivhuset og Start sammen ønsker å fokusere på aktiv læring og innovasjon.

Arealene vil fremdeles være stille lesesal i eksamensperioden dvs. i periodene: 15.11.17 til 22.12.17 og 15.04.18 til 01.06.18.

Resten av året vil arealet kunne brukes til gruppe/prosjektarbeid og for studenter som har mottatt StudEnt-stipend. Skrivesenteret og STAThjelpen vil i tillegg ha faste tider til veiledning og Innovasjonssenteret vil ha veiledningstimer etter avtale.

Det blir offisiell åpning mandag 2. oktober, klokka 10.00

Velkommen!

Published 28. september 2017 - 11:05 - Updated 28. september 2017 - 11:07