Skrivedagen på Bikuben 2. november

Du kan delta på deler av eller hele dagen:

  • Det blir korte foredrag på 20 min med skriveinspirasjon og om ulike skriverelaterte tema
  • Det blir foredrag på norsk og engelsk
  • Det blir Sosial skrivelab, en arena for å legge vekk alle forstyrrende elementer og konsentrere seg om lesinga, sammen med andre. 
  • Det blir drop in-hjelp om EndNote, sitering og referanselister/litteraturlister. 
  • Studentenes informasjonstorg, SIT, har stand hvor du kan stille spørsmål.
  • Det er gratis og åpent for alle.

Det er noe for alle på programmet, både for bachelor, master, ph.d. eller ansatt. Se hele programmet.

Velkommen til Bikuben 2. november!

Published 26. oktober 2022 - 9:27 - Updated 26. oktober 2022 - 15:14