Møt Patentstyret på NMBU

Dropp innom og snakk med Patentstyret:

29. september kl. 12:00–15:00

12. oktober kl. 11:30–13:00

25. oktober kl. 12:00–15:00

2. november (OBS, i Bikuben)

15. november kl. 12:00–15:00

Sted: Universitetsbiblioteket, Sørhellinga 

Hvorfor er Patenstyret på NMBU?

Patentstyret har inngått en samarbeidsavtale med NMBU som sammen skal styrke opplærings- og kompetansetilbudet til studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og PhD-kandidater innen varemerke- og designbeskyttelse, patentering og andre aktuelle immaterielle rettigheter. Ett av tiltakene for å øke kunnskap om og kompetanse om immaterielle rettigheter i henhold til avtalen er regelmessig tilstedeværelse for blant annet å kunne bidra med:

  • Foredrag om immaterielle rettigheter.
  • Gi en oversikt over det teknologiske området du jobber med. Vet du hvem dine største konkurrenter er?
  • Veiledning om hvordan du kan gå frem for å søke patent, varemerke eller registrere et design.
  • Grunnleggende opplæring i søkestrategier i patentdatabaser slik at du selv kan holde deg oppdatert.

Hvem er Patenstyret?

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet som behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge. Vi arrangerer kurs og holder foredrag om immaterielle verdier og veileder kunder relatert til deres teknologiske områder.

Det er hovedsakelig Marianne Skånseng, som vil være til stede ved Universitetsbiblioteket. Hun er teknolog i Patentstyret og jobber innen medisinsk teknologi og havbruk. Du vil en gang iblant også kunne møte kollegaer av henne fra andre teknologiske områder.

Les mer:

patentstyret.no

Published 21. september 2022 - 10:42 - Updated 22. september 2022 - 9:33