EndNote-kurs våren 2022

EndNote er en programvare som hjelper deg å organisere litteraturen du bruker, og som gjør det enkelt å produsere litteraturlister. Programmet er et hjelpemiddel for stipendiater og studenter som skriver avhandlinger og oppgaver,og for forskere som publiserer i tidsskrifter.

Universitetsbiblioteket holder jevnlig kurs i EndNote, både digitalt og fysisk, og på både norsk og engelsk. Første kurs er allerede 27. januar. 

Se vårens timeplan og meld deg på.

Published 19. januar 2022 - 13:05 - Updated 19. januar 2022 - 13:08