Universitetsbiblioteket søker studentvakter

Arbeidsoppgaver:

  • Betjene skranke
  • Stille opp bøker og rydde hyller
  • Andre oppgaver etter behov

Vi søker studenter som:

  • Er fleksible, serviceinnstilte, pålitelige og selvstendige
  • Gjerne har kjennskap til, og er vant til å bruke bibliotek

Arbeidstid: 1 -2 ettermiddager/kvelder pr uke, kl 15-18. Vakter på dagtid kan også bli aktuelt.  
Avlønning på timebasis etter faste satser i Statens lønnsregulativ, inntil 14 timer pr uke.

Oppstart 1. september, men må kunne delta på opplæring i slutten av august.

Kortfattet søknad sendes til Nina Eskild Riege (nina.eskild.riege@nmbu.no). Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon, enten på e-post eller telefon 988 399 46.

Søknadsfrist: 25. juni.

 

Published 15. juni 2021 - 12:58 - Updated 15. juni 2021 - 12:58