Reduksjon i Helsebibliotekets tilbud

Helsebiblioteket forhandler om nasjonale avtaler som gir tilgang til medisinsk kunnskap for alle deler av helsetjenesten i Norge. NMBU er deltager i avtalen. Siden 2016 har imidlertid Helsebiblioteket hatt økonomiske utfordringer pga. økte priser, primær gjennom ufordelaktige valutakurser, i tillegg til budsjettkutt. Dette betyr at de i år er nødt til å kutte i tilbudet.

Kuttene rammer de to tidsskriftpakkene PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection som tilbys gjennom Helsebiblioteket i dag. Helsebiblioteket har varslet sine leverandører American Psychological Association (APA) og ProQuest om at avtalene med dem vil opphøre fra 1. mars 2020.

Dette betyr at tidsskriftpakkene ikke lenger blir tilgjengelig for NMBU fra 1. mars. PsycARTICLES inneholder ca. 120 tidsskrifter innen psykisk helse og ble kjøpt inn i forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse. ProQuest er den største pakken med over 4000 tidsskrifter og dekker et bredt spekter av temaer innen medisin og helsefag, inkludert tidsskriftet The Lancet med tre måneders forsinkelse.

Mer informasjon om reduksjon i Helsebibliotekets tilbud.

Published 27. February 2020 - 8:56 - Updated 2. mars 2020 - 8:38