Vandreutstilling på Sørhellinga - Campusutvikling og bibliotek

Campusutvikling og bibliotek var tema for et arrangement 22. mai i universitetsbibliotekets regi. Erling Dokk Holm ved LANDSAM holdt foredrag om campusutvikling og universitetsbiblioteket som offentlig rom.

Martin Ebert og studenter fra REALTEK presenterte et spennende prosjekt om nytt universitetsbibliotek ved NMBU i faget Byggeteknikk og arkitektur. Studentenes arbeid ble presentert i en utstilling av de seks prosjektgruppenes løsninger i tekst og bilder. Utstillingen er nå flyttet fra Tårnbygningen til Sørhellinga. Velkommen!

 

 

 

Published 20. juni 2019 - 8:51 - Updated 14. august 2019 - 10:06