Avtaler om åpen publisering

For at en artikkel skal kunne publiseres åpent uten ekstra kostnad må følge kriterier oppfylles:

  • Korresponderende forfatter skal være tilknyttet NMBU og registrere dette ved innsending av manuskript
  • Publikasjoner skal gis åpne lisenser for videre bruk og deling, i hovedsak CC-BY

En rekke tidsskrifter, særlig de utgitt av akademiske foreninger, inngår ikke i avtalene. Det vil ikke være mulig å søke om støtte fra publikasjonsfondet for artikler som faller inn under vilkårene i avtalene.

Mer informasjon om avtalene og hvilke tidsskrifter som er inkludert finnes her.

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Universitetsbiblioteket v/Linn Benjaminen Hølvold eller Lisbeth Eriksen.

Published 12. juni 2019 - 14:53 - Updated 2. desember 2019 - 15:33