Ny nasjonal avtale med Elsevier

Unit har på vegne av UH-sektoren inngått en avtale med forlaget Elsevier som representerer et gjennombrudd i arbeidet for åpen tilgang til forskningsresultater.

Som vi har informert om tidligere har forhandlingene med Elsevier pågått gjennom 2018 og på overtid fram til enighet nå er oppnådd. Avtalen som er inngått er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.

Avtalen sikrer at studenter og forskere har lesetilgang til Elsevier-tidsskrifter. Avtalen innebærer også at forskere kan publisere åpent uten ekstra kostnad for den enkelte forsker. Fram til 2021 vil forskningsinstistusjonene betale for åpen publisering av alle norske artikler i ca 1400 av Elseviers tidsskrifter. Avtalen omfatter 90 prosent av den norske publiseringen i Elseviers tidsskrifter.

Les mer i pressemeldingen fra Unit

Har du spørsmål om tilganger kan de rettes til Hovedbibliotekar Beate Fønhus

Har du spørsmål om Open Acces- publisering kontakt Hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen eller Førstebibliotekar Linn Benjaminsen Hølvold

Published 23. April 2019 - 12:47 - Updated 23. April 2019 - 13:05