Avtale med Wiley på plass

Unit skriver: "Avtalen gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning."

Kostnadene til åpen publisering er dekket innenfor avtalen, samtidig som lesetilgangen opprettholdes. Den kalles derfor en «publiser og les-avtale». Løsningen er fremforhandlet i samarbeid mellom Unit, NTNU og SINTEF på vegne av de deltagende norske forskningsinstitusjonene. I totalkostnader er Wiley den nest største avtalen Unit forhandler på vegne av norske forskningsinstitusjoner. 35 norske institusjoner deltar i denne avtalen."

Les mer hos Khrono

Har du spørsmål vedrørende denne avtalen eller om tilgang generelt, er du hjertelig velkommen til å kontakte NMBU Universitetsbiblioteket. Kontaktinfo finner du her.

Published 15. mars 2019 - 12:51 - Updated 21. mars 2019 - 13:07