Ingen forlengelse av tidsskriftavtalen med Elsevier

Selv om avtalen ikke videreføres for 2019 vil man på NMBU fortsatt ha tilgang til å lese artikler (til og med 2018) i tidsskrifter NMBU hadde abonnement på før den nasjonale Elsevier-avtalen ble inngått. Det vil altså variere fra institusjon til institusjon hva man har tilgang til. Ta kontakt med biblioteket dersom du ikke får tilgang til det du trenger. Selv om avtalen ikke forlenges kan forskere fortsatt publisere i Elseviers tidsskrifter.

NMBU Universitetsbiblioteket hjelper deg med å skaffe artikler som vi ikke har tilgang til. Søk opp og bestill artikkelen i Oria, så skaffer biblioteket den for deg. Vi jobber også med å finne alternative løsninger for tilgang. Ikke nøl med å kontakte biblioteket dersom du har spørsmål: biblioteket@nmbu.no/ Tlf: 67230400

Du kan lese mer om hvorfor avtalen ikke forlenges på openaccess.no eller unit.no

 

Published 14. mars 2019 - 11:45 - Updated 14. mars 2019 - 12:17