Forhandlinger om tidsskriftavtaler 2019

Unit forhandler avtalene på vegne av den norske UH-sektoren. Mye tyder på at avtalene ikke vil være klare innen starten av 2019.

De fire store forlagene dette gjelder for er:

Elsevier, Springer Nature, Taylor& Francis og Wiley.

Elsevier, i motsetning til de andre forlagene, vil ta betalt for tilgangen mens forhandlingene pågår på overtid.
Dette godtas ikke av Unit og vi vil derfor miste tilgangen til flere av Elseviers tidsskrift fra nyttår.

Mer informasjon om forhandlingene og konsekvensene de kan få for tilgangene:

https://www.openaccess.no/forhandlinger-og-framtidig-tilgang.html

Her finner du også nyttige lenker til informasjon fra blant annet UIT og NTNU. 

Dersom tilgangene ikke er på plass i januar vil biblioteket være behjelpelig med å finne andre tilganger eller bestille kopier.
Vi vil komme med oppdatert informasjon over nyttår. 

For spørsmål kontakt biblioteket@nmbu.no.

Published 20. desember 2018 - 11:26 - Updated 7. February 2019 - 13:00