Scopus

Scopus er en stor referanse- og siteringsdatabase over fagfellevurdert litteratur (tidsskrifter, bøker og konferansepublikasjoner). Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

Scopus er eid av Elsevier, og ble i 2004 lansert som en konkurrent til Web of Science. Ingen av databasene dekker alt, men utfyller hverandre.

Databasen har mulighet for å sette opp såkalte «varslinger». Alle som oppretter en profil i Scopus kan legge til sine interesser eller et spesielt søk.

  • Tilgang Scopus
    Første gang databasen benyttes kommer det opp et vindu med beskjed om at man kan logge inn, men dette kan lukkes om man ikke ønsker å lagre sin egen profil.

  • Mer informasjon
Published 9. April 2018 - 13:57 - Updated 7. February 2019 - 13:01