Uttrykkelig samtykke

GDPR artikkel 9 stiller krav til at samtykket skal være uttrykkelig og at det skal gjelde ett eller flere spesifikke formål. Reglene om samtykke for alminnelige personopplysninger gjelder også her, men samtykket skal være uttrykkelig, dvs. være gitt på en ekstra tydelig måte. Datatilsynet gir som eksempel at den enkelte sender en skriftlig erklæring om hva hun samtykker til eller må bruke BankID for å signere en samtykkeforespørsel.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 24. February 2020 - 12:11