Rettskrav

Adgangen gjelder enten behandlingen skjer som ledd i et søksmål for domstolene, eller en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Som eksempel kan man tenke seg en arbeidsrettslig tvist.

Bestemmelsen må tolkes strengt, og er en snever unntaksregel. 

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15