Arbeidsrettslige plikter

For NMBU kan det være nødvendig å behandle opplysninger om statsborgerskap, feks. i forhold til arbeids- og oppholdstillatelser eller i forhold til trygderettigheter. Det kan videre være nødvendig å behandle opplysninger om fagforeningsmedlemskap, feks. i tilknytning til lønnsforhandlinger og lønnsfastsettelse.

Videre har arbeidstakere ved NMBU anledning til å registrere navn på pårørende, noe som kan innebære at vedkommende arbeidstakers seksuelle orientering indirekte fremkommer. Imidlertid er det frivillig å oppgi informasjonen, og samtykke er i så fall et relevant behandlingsgrunnlag. Opplysningene registreres i dag i UBW/Agresso, som krever at den ansatte logger seg inn med NMBU-brukeridentitet. 

Bestemmelsen er også grunnlag for at NMBU skal kunne behandle helseopplysninger om ansatte så langt dette er nødvendig, typisk i forbindelse med sykdom, personalforsikringer eller pensjonsspørsmål. 

Opplysninger en ansatt har gitt om diettpreferanser, feks. at vedkommende ønsker kosher/halal-mat, vil indirekte kunne innebære at vedkommendes religiøse overbevisning fremkommer. Men, også her vil NMBU ha grunnlag i samtykke og i unntaket for arbeidsrettslige plikter og rettigheter. 

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15