Arbeidsmedisin

Behandlingen må gjelde opplysninger som er nødvendige for å vurdere en arbeidstakers arbeidskapasitet.

Behandlingen må også ha grunnlag i lov. Alternativt kan den skje i henhold til en avtale med helsepersonell, hvis virksomhet jo i stor utstrekning er regulert av ulike lover. Videre må helsepersonellet ha taushetsplikt. 

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15