Allmenne interesser

Bestemmelsen er en slags sikkerhetsventil, som tillater behandling i tilfeller som ikke er dekket av de øvrige bestemmelsene i artikkel 9, men der det likevel er et klart samfunnsmessig behov for behandlingen.

Det kreves at behandlingen har hjemmel i norsk lov.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15