CSIRT

IT-sikkerhetsgruppen NMBU-CSIRT har ansvar for håndtering av IT-sikkerhetshendelser ved NMBU. 

Kontaktpunkter:

Telefon +47 67 23 05 55 (IT førstelinje) Normal kontortid (8-15:30)
Epost: csirt@nmbu.no  
PGP: Du kan nå oss via kryptert epost. Nøkkel ID: A861A940
Avvik: Melde avvik  
Published 8. juni 2017 - 12:47 - Updated 21. February 2020 - 14:02