Vitale interesser

NMBU kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å beskytte den registrertes eller en annen persons vitale interesser. Dette behandlingsgrunnlaget er svært snevert, og det må være snakk om behandling av personopplysninger i forbindelse med liv og død eller fare for helsa.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15