Rettslig forpliktelse

Forpliktelsen må fremgå av norsk lov eller forskrift eller av et forvaltningsvedtak eller en dom.

En avtaleforpliktelse regnes ikke som en rettslig forpliktelse i denne sammenheng.

Noen eksempler på rettslige forpliktelser:

  • Bokføringsloven, som pålegger bedrifter å oppbevare regnskapsmateriale, som kan inneholde personopplysninger
  • A-opplysningsloven, som pålegger alle arbeidsgiver å sende opplysninger om ansatteforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå hver måned.
  • Folketrygdloven, som pålegger arbeidsgivere å ta behandle diverse opplysninger om sykefravær for blant annet å kunne betale sykepenger til ansatte.

Ofte vil en arbeidsgiver ha en rekke plikter som dels er regulert i lov, dels i eller som en følge av arbeidsavtalen med den enkelte arbeidstakeren, og/eller i en tariffavtale. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre om behandlingsgrunnlaget er "nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt" eller "nødvendig for å oppfylle en avtale". Disse behandlingsgrunnlagene er likestilte. Det avgjørende er derfor at NMBU har et behandlingsgrunnlag, ikke at vi velger det riktigste av flere muligheter. Hvis du er i tvil, så velg det du mener passer best.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 24. February 2020 - 12:03